Nr. Broby gymnastikforening

Logo.jpg
Nr. Broby gymnastikforening er en forening med hold og plads til alle

21/01-2020


Foældre-barn holdet er flyttet til mandag kl. 17.15-18-15

De træner nu sammen med familieholdet i hallen på Broby Sportsefterskole.

20/12-2019


Fredagsspring aflyst

Fredagsspring er aflyst d. 20/12, da springhallen ikke er ledig. God jul, vi ses i det nye år

01/12-2019


Ændringer uge 49

Springhalen er optaget til julefest. Ingen træning for familieholdet. Kvindeholdet træner i spejlsalen ved den nye hal. Hockeyholdet, puls og styrke og modige mænd træner som normalt. Træning for superspring, turboholdet og juniorholdet er rykket til onsdag. Onsdag d. 4. dec: Træning på Bernstorffsminde efterskole. Minispring kl. 18-19. Superspring, Turbo og Junior kl.18-20.

27/10-2019


Generalforsamling

Mandag d. 4. nov kl. 19 på Broby Sportsefterskole, klasseværelset ved hallen Mød op og vær med til at diskutere foreningens fremtid. Forældre til aktive børn er også medlemmer. Forældre kan stemme, deltage i debatten og blive en del af bestyrelsesarbejdet. Dagsorden: Valg af dirigent og referent Formandens beretning for det forløbne år og godkendelse Kassereren fremlægger regnskab for det forløbne år til godkendelse Kassereren fremlægger budgetforslag for det kommende år til godkendelse Valg af bestyrelsesmedlemmer. Vælges hvert andet år. På valg er Tina Grevegaard, Lisbeth Ellegård og Casper Feldt Valg af suppleant – hvert år. På valg er Christina Konradsen, Lene Tange og Katharina Stæhr Valg af revisor og revisorsuppleant – hvert år På valg er Louise Snedgaard og Karina Henriksen. Eventuelt. Foreningen servere brød, kaffe m.m.

08/10-2019


Aflyst fredagsspring

Fredagsspring er aflyst d. 11 oktober. Vi ses efter ferien