Nr. Broby gymnastikforening

Logo.jpg
Nr. Broby gymnastikforening er en forening med hold og plads til alle

21/02-2024


Gymnastikopvisning

Søndag d. 24. marts 2024 kl. 10.00 på Broby Sportsefterskole

14/01-2024


Ændring og aflysning af træning i uge 3

Hal 3 er optaget hele ugen. Hal 2 er optaget mandag. Mandag Hockey for mænd er aflyst. Turboholdet er aflyst. Familieholdet træner i gymnastiksalen på Nr. Broby skole, Egeballe 4. Kør ind på P-pladsen ved Nr.Broby Hallen fra Verningevej. I bunden af P-pladsen følger man vejen til gymnastiksalen. Tirsdag Dans 12-16 år og Modige mænd er aflyst. Alle andre hold træner som normalt.

22/11-2023


Ekstraordinær generalforsamling Nr. Broby Gymnastikforening Onsdag d. 6. dec. 2023 kl. 19.00

Det ser sort ud for fremtidens foreningsliv og gymnastik i nærområdet for dig og dine børn. Efter sidste generalforsamling kunne der ikke sammensættes en bestyrelse. Derfor indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling. Hvis vi ikke finder ny bestyrelse, bliver opvisningen i foråret det sidste, før aktiviteterne ophører. En forhåbentlig ny bestyrelse vil i det kommende år blive sat ind i arbejdet og få overleveret foreningens årshjul. Træner i foreningen må godt sidde i bestyrelsen, men da de allerede ligger et stykke arbejde, forventer vi at finde de nye blandt voksne i foreningen eller forældre til gymnaster. Dagsorden: 1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer 2. Eventuelt valg af suppleanter 3. Eventuelt I bestyrelsen skal der være fem personer. Efter generalforsamlingen d. 8 nov mangler vi to. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år: Annette Nielsen - kasserer. Er genvalgt i år. Ditte Jensen og Maria Agergaard (formand). Er valgt sidste år, og er på valg igen næste år. Maria Agergaard modtager ikke genvalg. Suppleanter vælges for et år: Lene Tange, Anne Poulsen og Lisbeth Ellegård er valgt i år og ønsker ikke genvalg næste år. Opgaver for bestyrelsen: Indkalde til møder og skrive referat. Der holdes møder hvert måned på nær dec og juli. Resten kommunikeres via bestyrelsens messengergruppe. Sammensætning af træningsprogram og løbende kontakt til trænerne. Conventus. Tilmeldinger. Hjemmeside. Information til medlemmer om træningstider og ændringer. Bestilling af foreningstøj til træner og opvisningstøj til gymnaster Kontakt til kommunen. Søge om tilskud og indberette medlemstal. Børneattester. Booke lokaler på Nr. Broby skole og springcenter på Berns. Kontakt til Broby Sportsefterskole. Træningstider og halleje. Aftaler om redskaber. Kontakt til DGI Fyn. Trænerkurser. Deltage i møder med andre foreninger i Nr. Broby. Afholdelse af opvisning. Bod m.m. Listen er lang, men når man er flere og arbejder sammen, så er det et hyggeligt fællesskab at mødes i. Det vil være nødvendigt at prioritere anderledes i hverdagen for at arbejde for det, vi værdsætter i vores forening.

21/10-2023


Generalforsamling onsdag d. 8. nov kl. 19

Vi har brug for nye i bestyrelsen. Maria Agergaard stopper som formand om et år og flere i bestyrelsen stopper indenfor den nærmeste fremtid. Forældre til aktive børn er også medlemmer og kan deltage i det frivillige arbejde incl. bestyrelsen. Det er et hyggeligt arbejde at være sammen om. Hvis man vil vide mere, kan man kontakte bestyrelsen eller møde op til generalforsamlingen. Foreningen byder på forfriskning. Mødet finder sted på Broby Sportsefterskole i klasseværelset ved hallen Dagsorden: 1.Valg af dirigent og referent 2.Formandens beretning for det forløbne år og godkendelse 3.Kassereren fremlægger regnskab for det forløbne år til godkendelse 4.Kassereren fremlægger budgetforslag for det kommende år til godkendelse 5.Valg af bestyrelsesmedlemmer Vælges hvert andet år. På valg er Annette Nielsen, Casper Feldt og Lisbeth Ellegård 6.Valg af suppleant – hvert år. På valg er Anne Poulsen, Lene Tange og Loise Møller Nielsen. Der er plads til flere suppleanter. 7.Valg af revisor og revisorsuppleant – hvert år På valg er Louise Snedgaard og Tina Grevegaard. 8.Eventuelt

01/09-2023


NYT NYT NYT!!

Fredagshold Nr. Broby Gymnastikforening starter et nyt hold, hvor der er mulighed for at være afsted med hele familien. Det koster 50 kr. pr. gang, pr. familie på samme adresse. Dato’er. 8. Sep., 24. Nov., 22. Dec., 19. Jan., 1. Marts., 15. Marts. Der kan forekomme ændringer - tjek Facebook Tidspunkt kl. 17-19, hal 2 på Nr. Broby sportsefterskole, Vesterågade 60, 5672 Nr. Broby. Fra 17-18 er der aktiviteter i hallen, fra 18-19 er der fælles buffet Hver familie medbringer en ret til fælles buffet, alkoholfri drikkelse og service til eget forbrug. Kom og vær sammen med hele familien til hyggelige timer. Der skal være min. en voksen fra hver familie til stede hele tiden. Der må ikke foretages spring, der kræver modtager. Der vil være fælles opvarmning, bane opsætning og oprydning. Der vil være mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, heriblandt dans, boldspil, aktive lege og andet.