Nr. Broby gymnastikforening

Logo.jpg
Nr. Broby gymnastikforening er en forening med hold og plads til alle

06/03-2021


Udendørs træning

Gymnastikken flytter ud. Med de nye åbninger for foreningslivet har vi fået muligheden for at træne udendørs. Det bliver ikke gymnastiktræning som vi plejer, men fysisk træning, leg og fællesskab. Vi håber at alle jer som gik til gymnastik i efteråret har lyst til træning i det fri med gang i kroppen og sved på panden. Vi træner fra næste uge og frem til påske. Mandag kl. 17-18 Juniorholdet Onsdag kl. 17-18 Minispring og Superspring træner samtidig i to adskilte områder. Torsdag kl. 17-18 Turboholdet Alle hold træner på græsbanen udenfor Friskolen/ved hallen på Broby Sportsefterskole. Tirsdag Dameholdet går tur. Onsdag kl. 17-18 Pulsholdet går tur. Vi starter fra den nye P-plads ved springhallen Broby Sportsefterskole. Vi vurderer at de mindste børn er fysisk aktive i hverdagen. Leg på redskaberne i hallen har vi endnu ikke mulighed for. Retningslinjer for udendørs træning Vi må max være 25 til træningen incl. trænerne. Kommer der flere end 25, træner vi i to grupper. Medbring handsker til håndstand og mød op i tøj som passer til vejret. Gå på toilet hjemmefra. Husk drikkedunk. Forældre har ikke mulighed for at kigge på træningen. Med mindre der laves aftale med trænerne. Vi glæder os til at se jer alle igen.

26/01-2021


Januar-hilsen fra bestyrelsen

Lige nu er der lange udsigter til, at vi igen kan lave gymnastik og spille hockey. Foreningslivet er sikkert ikke det første, der bliver åbnet op, og vi tvivler på, at der bliver mere træning før påske, hvor vi plejer at slutte af med opvisning. Vi har alle et ønske om snart at komme til træning igen. Men det tager tid. Som udgangspunkt kører vores hold til påske, men vi tvivler på, at der bliver flere træninger før påske. Måske kan der blive mulighed for gymnastik fra påske til sommerferie. Vi melder ud. Med hensyn til alle jer, der har betalt kontingent for en hel sæson, kan vi ikke melde noget ud på nuværende tidspunkt. Når vi kommer længere hen på foråret, vil bestyrelsen tage en beslutning.

31/12-2020


Ingen træning før 18. jan

I forlængelse af de nye restriktioner er alle hold aflyst indtil 18. jan. Vi kunne godt bruge vores træning efter en lang juleferie og vi kunne godt bruge snakken og hyggen til træningen. Men vi må vente, og det kan vi godt, mens vi sammen hjælper hinanden med at få smittetallet ned. Imens kan man bruge stuen til håndstand og styrketræning og husk den friske luft udenfor. Samtidig kan vi varmt anbetale mountainbikeruten på Lærkedal, hvor man kan få pulsen op og et dejligt grin, når man suser ned af bakkerne. MBT-ruten er for alle. Hvad foråret bringer ved vi ikke, men hvem ved, måske kan vi lave miniopvisninger for familien, for at vise lidt af det, vi har øvet. Vi holder i bestyrelsen jævnligt møder og sammenholdt med restriktioner og smitteforebyggelse kigger vi hele tiden på muligheder. Info følger. Godt nytår og godt gymnastikår til jer alle. Mvh Bestyrelsen.

12/12-2020


TRÆNING I UGE 51. NOGLE HOLD ER AFLYST - ANDRE IKKE

Vi har hele efteråret gået efter at holde så meget åbent som muligt, når blot vi overholder retningslinjerne. Men næste uge er lidt anderledes set i lyset af, at et coronatilfælde på et hold vil sende mange i karantæne og smitterisiko i julen. Derfor har vi i samarbejde med trænerne valgt at kun nogle hold træner. Man vælger selvfølgelig selv om man deltager. FØLGENDE HOLD TRÆNER I UGE 51: Hockey mandag Spillopper Kvindeholdet Puls og styrke Alle hold starter op igen i uge 1 (såfremt der ikke kommer yderligere restriktioner). Rigtig god juleferie. Håber der bliver tid til tur på legepladsen, tur i skoven, løbe- og gåture, håndstand i stuen og armbøjninger. Kig evt nærmere på dgi.dk. Julehilsner fra bestyrelsen

27/10-2020


Tilmelding til generalforsamling torsdag d. 5. nov kl. 19 på Broby Sportsefterskole.

Vi har brug for at kende deltagerantal for at planlægge hvor stort et lokale vi skal mødes i. Tilmelding her i tråden eller til Lisbeth Ellegård tlf. 22878998. Dagsorden: Valg af dirigent og referent Formandens beretning for det forløbne år og godkendelse Kassereren fremlægger regnskab for det forløbne år til godkendelse Kassereren fremlægger budgetforslag for det kommende år til godkendelse Valg af bestyrelsesmedlemmer. Vælges hvert andet år. På valg er Maria Agergaard og Anette Rindum. Valg af suppleant – hvert år. På valg er Lene Tange og Katharina Stæhr Valg af revisor og revisorsuppleant – hvert år På valg er Louise Snedgaard og Tina Grevegaard. Eventuelt. Foreningen byder på lidt drikkelse.